Certificate NO Full Name Authentication Type Agency Country Time
IPv6-N-1-000027 Liu Jian Wen IPv6 Forum Certified Engineer (Silver) BII China 2019-05-19
IPv6-N-1-000028 Huang Xing IPv6 Forum Certified Engineer (Silver) BII China 2019-08-18
IPv6-N-1-000029 Dong Qing IPv6 Forum Certified Engineer (Silver) BII China 2019-12-24
IPv6-N-1-000030 Zhanghaitao IPv6 Forum Certified Engineer (Silver) BII China 2019-12-27
IPv6-N-1-000031 Dong Jian Guo IPv6 Forum Certified Engineer (Silver) BII China 2020-01-19
IPv6-N-1-000032 Zhou Ming Hao IPv6 Forum Certified Engineer (Silver) BII China 2020-03-09
IPv6-N-1-000033 Luo Kun IPv6 Forum Certified Engineer (Silver) BII China 2020-03-11
IPv6-N-1-000034 Wu Shao Xing IPv6 Forum Certified Engineer (Silver) BII China 2020-06-19
IPv6-N-1-000035 Huang Zhao He IPv6 Forum Certified Engineer (Silver) BII China 2020-06-19
IPv6-N-1-000036 Liu Zhong Yan IPv6 Forum Certified Engineer (Silver) BII China 2020-06-19
IPv6-N-1-000037 Gao Ai Lian IPv6 Forum Certified Engineer (Silver) BII China 2020-06-19
IPv6-N-1-000038 Kaifeng Geng IPv6 Forum Certified Engineer (Silver) BII China 2020-06-19
IPv6-N-1-000039 Huang Yang IPv6 Forum Certified Engineer (Silver) BII China 2020-06-19